ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R100.00
1 سال
N/A
R100.00
1 سال
.com
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.net.za
R100.00
1 سال
N/A
R100.00
1 سال
.org.za
R100.00
1 سال
N/A
R100.00
1 سال
.web.za
R100.00
1 سال
N/A
R100.00
1 سال
.online
R100.00
1 سال
R100.00
1 سال
R100.00
1 سال
.capetown new!
R220.00
1 سال
N/A
R220.00
1 سال
.durban new!
R220.00
1 سال
N/A
R220.00
1 سال
.joburg new!
R220.00
1 سال
N/A
R220.00
1 سال
.africa new!
R680.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.net
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
.co.uk
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.blog
R650.00
1 سال
R650.00
1 سال
R650.00
1 سال
.design
R899.00
1 سال
R899.00
1 سال
R899.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains